Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W DZIAŁDOWIE
ul. Grunwaldzka 7, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 29 84

www.pbpdzialdowo.pl
e-mail: pbp.wypozyczalna@gmail.compbp.wypozyczalna@gmail.com

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe, nauczycieli, uczniów do korzystania z ofert edukacyjnej Biblioteki :

na zamówienie szkoły, placówki prezentujemy bibliotekę i jej zbiory na radach pedagogicznych (prezentacje nowości, prezentacje tematyczne, wystawy);
udzielamy konsultacji indywidualnych dla bibliotekarzy;
organizujemy szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy;
prowadzimy sieć współpracy i doskonalenia dla nauczycieli bibliotekarzy pow.działdowskiego;
przeprowadzamy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania (wykaz w załączeniu);
organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży;
udostępniamy opracowane w bibliotece tematyczne zestawienia bibliograficzne, a dla pracowników oświatowych przygotowujemy zestawienia na zamówienie;
organizujemy wystawy tematyczne i nowości w lokalu biblioteki i poza nim;
współpracujemy ze środowiskiem lokalnym (współorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo);
szkoły i nauczycieli zapraszamy do prezentacji prac plastycznych (nauczycieli i uczniów) w holu biblioteki.

Udział w zajęciach należy zgłaszać 2 tygodnie przed planowanym terminem wypełniając załącznik do oferty – Zgłoszenie przedszkola/szkoły/placówki na zajęcia
z oferty Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie. Miejsce przeprowadzenia zajęć jest ustalane indywidualnie (na miejscu w bibliotece
pedagogicznej, bibliotece szkolnej, placówce), temat zajęć może być zmieniony zgodnie z propozycją szkoły, placówki.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 23 697 29 84

Zapraszamy do współpracy!

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W DZIAŁDOWIE
W RAMACH WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Powrót na górę
Skip to content