Misją biblioteki jest podnoszenie poziomu edukacji społeczności lokalnej.

Służymy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innym zainteresowanym osobom sprawami kształcenia i wychowania. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne z szeroko rozumianej pedagogiki oraz księgozbiór uniwersalny niezbędny do kształcenia i samokształcenia. Prowadzimy działalność informacyjną w oparciu o własne i obce warsztaty informacyjne. Wspieramy nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnętrznego doskonalenia. Przygotowujemy naszych użytkowników do korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Komputeryzacja biblioteki jest jednym z naszych priorytetów, który pozwoli na zrealizowanie naszej misji. Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.