Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Zakrzewską

Dnia 13 listopada uczniowie Kl. 3 c z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wzięli udział w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą Zakrzewską, które zostało zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”. Celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy nt. mojej Małej Ojczyzny; zapoznanie z literaturą, kulturą i elementami historii naszej rodzinnej miejscowości.

Pani Elżbieta jest działdowianką z urodzenia dlatego też przybliżyła młodzieży swoje rodzinne miasto z lat dzieciństwa i młodości. Jak sama mówi : „pasjonuje się swoim rodzinnym miastem i nie wyobraża sobie życia w innym mieście”. Pani Elżbieta zaprezentowała swój dorobek literacki a następnie skupiła się na omówieniu swojej ostatniej książki „Obrazki działdowskie”.

W formie prezentacji  przedstawiła obraz miasta w latach 20-tych i 30-tych XX wieku, ludzi żyjących w tamtych czasach. Opowiedziała o swoich wspomnieniach i wydarzeniach, które miały wtedy miejsce.

Na co dzień Pani Elżbieta Zakrzewska jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej

nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Za udane spotkanie dziękujemy.

Zajęcia w Przedszkolu Nr 2 w Nidzicy

W dniu 9 listopada grupy 4-latków i 5-latków z Przedszkola Nr 2 w Nidzicy wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Poznajemy Legendę o Smoku Wawelskim z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku obrazkowego Kamishibai”. Spotkanie to stało się świetną okazją do rozmowy na temat smoków. Czy smok jest duży? Jak wygląda smok? Czy smoki mają skrzydła? Czy znacie bajkowe smoki? Na te i inne pytania dzieci chętnie odpowiadały.

Przedszkolaki z uwagą wysłuchały Legendy o Smoku Wawelskim i patrzyły z zaciekawieniem na towarzyszące opowiadaniu ilustracje.

Dzieci rozwiązywały zagadki, które przygotował dla nich Smok Obibok, układały puzzle doskonale się przy tym bawiąc. Na zakończenie  otrzymały kolorowanki przedstawiające Smoka Wawelskiego. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

 

 

Czytaj więcej: Zajęcia w Przedszkolu Nr 2 w Nidzicy

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu działdowskiego 2017

26 października 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu działdowskiego. W spotkaniu uczestniczy­ło 9 nau­czycieli bibliotekarzy pra­cujących w placówkach oświatowych powiatu działdowskiego. Na spotkaniu przypomniano ogólne założenia pracy sieci, warunki funkcjonowania i cele sieci jako elementu systemu doskonalenia nauczycieli. Następnie dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników. Uczestnicy wspólnie ustalili temat pracy sieci „Popularyzacja czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy” oraz  harmonogram spotkań i tematykę szkoleń.

 

Czytaj więcej: Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu działdowskiego 2017

ABC dobrego wychowania

W dniach 23 i 25 października bibliotekę odwiedzili uczniowie klasa II d Liceum Ogólnokształcącego z ZS Nr 1 w Działdowie  oraz uczniowie klasy Ia  z Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych pt. „Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania”. Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi na zasady dobrego wychowania wśród młodzieży w różnych sytuacjach. Na początku wspólnie odpowiedzieliśmy na pytania – co to takiego jest savoir-vivre, w jakich miejscach obowiązują zasady dobrego wychowania, czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad. Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną nt. savoir-vivru. Po tym uczniowie wspólnie stworzyli drzewo kulturalnego ucznia.

Podsumowaniem zajęć był quiz ze znajomości zasad dobrego wychowania.

Legenda o Smoku Wawelskim

Dnia 29 września Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie z grupy integracyjnej IV c. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pt. : Poznajemy Legendę o Smoku Wawelskim” z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku obrazkowego
Kamishibai. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały „Legendy o Smoku Wawelskim” i śledziły towarzyszące opowiadaniu ilustracje. Jak wygląda smok? Czy istnieją smoki ? Czy wszystkie smoki są złe? Na te i inne pytania dzieci chętnie odpowiadały.
Na zakończenie przedszkolaki otrzymały kolorowanki przedstawiające Smoka Wawelskiego.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

 

Warsztat informacyjny Biblioteki

Biblioteka i jej warsztat informacyjny to temat lekcji bibliotecznej, która odbyła się w dniu 27 września. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Młodzież poznała specyfikę biblioteki i rodzaje gromadzonych zbiorów.
Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe informacje o katalogach i karcie katalogowej. Poznali również proces zapisu czytelnika do biblioteki i ogólne zasady wypożyczania zbiorów. Ponadto uczniom została zaprezentowana strona internetowa biblioteki oraz sposoby przeszukiwania zbiorów w katalogach bibliotecznych. Zwrócono również uwagę na korzyści, jakie daje czytelnikowi udostępnienie on-line katalogów biblioteki oraz dostęp do konta czytelnika poprzez Internet. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.


Za udział w zajęciach dziekujemy!

 

Działdowo - Moja Mała Ojczyzna

W dniach 25 września i 2 października odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Historia mojej Małej Ojczyzny” dla klas III b i III a z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie w ramach projektu edukacyjnego „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”.
Na początku zajęć młodzież obejrzała prezentację multimedialną nt. „Działdowo – moja Mała Ojczyzna”. Uczniowie poznali historię Działdowa, położenie geograficzne Działdowa, herb i najważniejsze zabytki znajdujące się na terenie Działdowa. Ponadto została zaprezentowana literatura znajdująca się w bibliotece pedagogicznej na ten temat.
Na koniec wspólnie obejrzeliśmy stare fotografie Działdowa. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel
bibliotekarz.

Za udział w zajęciach dziekujemy!

 

Moja Mała Ojczyzna

W dniu 19 września odbyły się zajęcia edukacyjne z p. Marianem Odachowskim – prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej dla klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie. Spotkanie dotyczyło historii mojej „Małej Ojczyzny” - Działdowa w ramach projektu edukacyjnego „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy o Działdowie i poznanie najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie Działdowa.

Za spotkanie dziękujemy !

 

Projekt „Kultura na Widoku”

 9 września 2017r. rusza czwarta edycja projektu

 

Kultura Na Widoku”, realizowanego przez Fundację Legalna Kultura. Jego celem jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł, a także promocja czytelnictwa.

 

"Kultura Na Widoku” to multimedialny projekt, który daje dostęp do bogatych zasobów z legalnych źródeł – łącznie ponad 1000 utworów : muzyki, filmów, książek, a także wirtualnych spacerów po wybranych muzeach świata. Za pomocą linków i kodów QR w prosty sposób można pobrać na telefon lub inne urządzenia mobilne wybrane utwory z różnych dziedzin sztuki i rozrywki. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie po raz drugi włącza się do promocji projektu, udostępniając naszym czytelnikom plakat „Kultury na Widoku”.

 

Zapraszamy do korzystania z plakatu, przychodźcie i pobierajcie legalnie i za darmo. Pozostałe utwory można pobrać za darmo lub po promocyjnej cenie ze strony www.kulturanawidoku.pl.

 

Informacja o projekcie znajduje się na stronie : http://www.kulturanawidoku.pl/o-projekcie

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 :

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.