Poznajemy bibliotekę pedagogiczną

Uczeń gimnazjum z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej to temat lekcji bibliotecznej, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2018 r. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Działdowie. Młodzież dowiedziała się komu służy biblioteka pedagogiczna, jakie gromadzi zbiory oraz poznała ogólne zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych.
Ponadto uczniom została zaprezentowana strona internetowa biblioteki oraz sposoby przeszukiwania zbiorów w katalogach bibliotecznych. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 16 stycznia młodzież gimnazjalna kl. III d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Od smykałki do profesji”.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki. Jak można mądrze zaplanować swoją przyszłość młodzież dowiedziała się oglądając przygotowaną przez nauczyciela bibliotekarza prezentację multimedialną.
Ponadto młodzież poznała swoje umiejętności, cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe rozwiązując na zakończenie test predyspozycji zawodowych „Typy osobowości zawodowych według Hollanda”.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Polska i symbole narodowe

   15 stycznia w naszej bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „ Jestem Polakiem i szanuję symbole narodowe” dla klasy III d gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie. Celem zajęć było przypomnienie i poszerzenie wiadomości nt. symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.
Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki - Z kim i z czym kojarzy się Polska? Kto to jest Polak? Co to jest symbol? Jakie mamy symbole narodowe i jak powstały?
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. polskich symboli narodowych.
Na zakończenie odbył się quiz o Polsce i symbolach narodowach.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Warsztaty dla przedszkolaków

Dnia 21 grudnia Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy integracyjnej IV c z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie. Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych pt. „Kartka świąteczna w technice iris folding”. Iris folding to technika polegająca na naklejaniu pasków papieru według spiralnego wzoru. W jego centrum znajduje się oczko „iris” wyklejane kolorowym papierem. Przy tworzeniu kartek świątecznych przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością i zdolnościami manualnymi.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów zaprezentował wykonaną przez siebie kartkę świąteczną. Wykonane kartki dzieci zabrały do domu jako prezent dla swoich rodziców.

Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 w Działdowie

Dnia 29 listopada uczniowie  kl. II a  ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie brali udział w zajęciach edukacyjnych pt. „W krainie wartości”. Na początku zajęć dzieci wysłuchały „Bajki o wartościach”. Następnie odbyła się dyskusja nt. wartości – Czym są wartości?, Po co nam wartości?, Czy świat mógłby istnieć bez wartości ? Jakie są wartości ?

Wspólnie stworzyliśmy „drzewo wartości”. Dzieci wskazały 12 wartości, które pojawiły się w bajce i które według nich są najważniejsze tj. szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno i mądrość.

Na koniec każdy uczeń napisał na kartce jaka wartość jest dla niego najważniejsza i uzasadnił swój wybór. Chętni przedstawili na forum klasy to co dla nich jest najważniejsze w życiu.

Czytaj więcej: Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 w Działdowie

Konkurs wiedzy o regionie

Dnia 28 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie odbyły się konkursy wiedzy o regionie pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę”, które były podsumowaniem projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę – wykorzystanie książek o regionie” (Projekt współorganizowała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna z Zespołem Szkół Zawodowych w Działdowie). Konkurs odbył się na dwóch poziomach dla szkoły zawodowej i technikum.

14 grudnia 2017 r. odbyło się zakończenie projektu, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

Zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu

W dniu 28 listopada  przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu brały udział w zajęciach zorganizowanych przez naszą Bibliotekę.

Przedszkolaki z grupy 3-latków  wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Wilk i siedem koźlątek”, czyli nie otwieraj drzwi obcym z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.

Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały przedstawioną bajkę braci Grimm w formie teatrzyku. Po dyskusji na temat bohaterów i wydarzeń zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas gdy zostają same w domu – Jak powinny się zachowywać? Co robić ? Jak reagować?

Następnie dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej – Czy znasz magiczną liczbę siedem?

Podsumowaniem zajęć był quiz z zagadkami – ZGADUJ – ZGADULA !!!

 

Czytaj więcej: Zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu

Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 16 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Trąmpczyńska pracownik MBP w Działdowie, prowadząca rozmawiała z bibliotekarzami na temat wyszukiwania informacji w Internecie a wiarygodności otrzymywanych informacji zwrotnych. Mówiliśmy o tym jak dbać o swój wizerunek w Internecie, to jak postrzegani jesteśmy w Internecie może mieć wpływ na aspekty naszego życia. Anonimowość w sieci to kwestia bardzo względna - zidentyfikować można nas bowiem nie tylko po imieniu i nazwisku, ale także adresie poczty elektronicznej czy numerze IP. Internet to kluczowe medium dostarczające wiedzy na temat innych osób. Używamy go zarówno w zakresie edukacji, rozrywki, jak i poszukiwania informacji czy dokonywania transakcji zakupowych.

Czytaj więcej: Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu...

Warsztaty plastyczne metodą iris folding

27 listopada w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie odbyło się drugie robocze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego. Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, które poprowadziła Pani Joanna Niedzielska nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z  ciekawą techniką  zdobienia papieru „iris folding” wykonując kartki bożonarodzenoiwe. Iris folding to technika pochodząca z Holandii polegająca na naklejaniu pasków papieru według spiralnego wzoru. W jego centrum znajduje się oczko, tzw. „iris”, wyklejane kolorowym papierem. Najczęściej wykorzystywana jest do robienia kartek, tematycznych obrazków, ozdabiania pudełek.

Czytaj więcej: Warsztaty plastyczne metodą iris folding

Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania

W dniu 14 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie z kl. I TL z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na zasady dobrego wychowania.

Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki nt. Co to jest savoir-vivre?, Czym jest dobre wychowanie?, W jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania?, Czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad?, Jak są oceniani i  postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci co nie respektują tych zasad?

Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną nt. savoir-vivru.

Po tym wspólnie stworzyliśmy drzewo kulturalnego ucznia. Młodzież wskazała - Jakich zwrotów używa kulturalny uczeń? Jak zachowuje się kulturalny uczeń?, Jak uczeń kulturalny  dba o siebie i swoje otoczenie? Każdy z nich odczytał swoją napisaną cechę kulturalnego ucznia.

Podsumowaniem zajęć był quiz ze znajomości zasad dobrego wychowania.