Zajęcia z doradztwa zawodowego

Od smykałki do profesji to temat zajęć, które odbyły się w dniu 1 marca 2018 r. W lekcji uczestniczyła młodzież z gimnazjum kl. II d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie.
Uczniowie dowiedzieli się jak można krok po kroku zaplanować swoją przyszłość. Na pytania : Jaką szkołę wybrać?, W jakim zawodzie chciałbyś pracować? Czym zajmujesz się po lekcjach?, Jakie przedmioty najbardziej lubisz? Z kim chciałbyś porozmawiać o swojej przyszłej szkole i planach na przyszłośc? -  młodzież chętnie odpowiadała. Następnie gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Od smykałki do profesji”.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość rozpoznania różnych swoich zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, które ułatwią im podjęcie decyzji o dalszej drodze swojego kształcenia, a w przyszłości – wyborze zawodu. Poznali różne rodzaje zawodów do których potrzebne są określone predyspozycje i umiejętności.
Na zakończenie każdy z uczestników stworzył swój własny portret, który zaprezentował.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Symbole narodowe – godło, flaga, hymn

   Dnia 22 lutego kl. II d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych pt. „ Jestem Polakiem i szanuję symbole narodowe”. Zajęcia miały na celu rozbudzenie w dzieciach szacunku do symboli narodowych oraz kształtowanie postawy patriotyzmu
Z kim i z czym kojarzy się Polska? Kto to jest Polak? Co to jest symbol? Jakie mamy symbole narodowe i jaka jest ich historia? Na te i inne pytania młodzież chętnie odpowiadała.
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. polskich symboli narodowych.
Młodzież rozwiązała także test o Polsce i symbolach narodowach. Podsumowaniem zajęć była quiz ze znajomości hymnu.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną

Uczeń gimnazjum z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej to temat lekcji bibliotecznej, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2018 r. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Działdowie. Młodzież dowiedziała się komu służy biblioteka pedagogiczna, jakie gromadzi zbiory oraz poznała ogólne zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych.
Ponadto uczniom została zaprezentowana strona internetowa biblioteki oraz sposoby przeszukiwania zbiorów w katalogach bibliotecznych. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 16 stycznia młodzież gimnazjalna kl. III d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Od smykałki do profesji”.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki. Jak można mądrze zaplanować swoją przyszłość młodzież dowiedziała się oglądając przygotowaną przez nauczyciela bibliotekarza prezentację multimedialną.
Ponadto młodzież poznała swoje umiejętności, cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe rozwiązując na zakończenie test predyspozycji zawodowych „Typy osobowości zawodowych według Hollanda”.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Polska i symbole narodowe

   15 stycznia w naszej bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „ Jestem Polakiem i szanuję symbole narodowe” dla klasy III d gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie. Celem zajęć było przypomnienie i poszerzenie wiadomości nt. symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.
Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki - Z kim i z czym kojarzy się Polska? Kto to jest Polak? Co to jest symbol? Jakie mamy symbole narodowe i jak powstały?
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. polskich symboli narodowych.
Na zakończenie odbył się quiz o Polsce i symbolach narodowach.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.

Warsztaty dla przedszkolaków

Dnia 21 grudnia Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy integracyjnej IV c z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie. Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych pt. „Kartka świąteczna w technice iris folding”. Iris folding to technika polegająca na naklejaniu pasków papieru według spiralnego wzoru. W jego centrum znajduje się oczko „iris” wyklejane kolorowym papierem. Przy tworzeniu kartek świątecznych przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością i zdolnościami manualnymi.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów zaprezentował wykonaną przez siebie kartkę świąteczną. Wykonane kartki dzieci zabrały do domu jako prezent dla swoich rodziców.

Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 w Działdowie

Dnia 29 listopada uczniowie  kl. II a  ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie brali udział w zajęciach edukacyjnych pt. „W krainie wartości”. Na początku zajęć dzieci wysłuchały „Bajki o wartościach”. Następnie odbyła się dyskusja nt. wartości – Czym są wartości?, Po co nam wartości?, Czy świat mógłby istnieć bez wartości ? Jakie są wartości ?

Wspólnie stworzyliśmy „drzewo wartości”. Dzieci wskazały 12 wartości, które pojawiły się w bajce i które według nich są najważniejsze tj. szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno i mądrość.

Na koniec każdy uczeń napisał na kartce jaka wartość jest dla niego najważniejsza i uzasadnił swój wybór. Chętni przedstawili na forum klasy to co dla nich jest najważniejsze w życiu.

Czytaj więcej: Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 w Działdowie

Konkurs wiedzy o regionie

Dnia 28 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie odbyły się konkursy wiedzy o regionie pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę”, które były podsumowaniem projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę – wykorzystanie książek o regionie” (Projekt współorganizowała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna z Zespołem Szkół Zawodowych w Działdowie). Konkurs odbył się na dwóch poziomach dla szkoły zawodowej i technikum.

14 grudnia 2017 r. odbyło się zakończenie projektu, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

Zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu

W dniu 28 listopada  przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu brały udział w zajęciach zorganizowanych przez naszą Bibliotekę.

Przedszkolaki z grupy 3-latków  wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Wilk i siedem koźlątek”, czyli nie otwieraj drzwi obcym z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.

Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały przedstawioną bajkę braci Grimm w formie teatrzyku. Po dyskusji na temat bohaterów i wydarzeń zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas gdy zostają same w domu – Jak powinny się zachowywać? Co robić ? Jak reagować?

Następnie dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej – Czy znasz magiczną liczbę siedem?

Podsumowaniem zajęć był quiz z zagadkami – ZGADUJ – ZGADULA !!!

 

Czytaj więcej: Zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu

Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 16 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Trąmpczyńska pracownik MBP w Działdowie, prowadząca rozmawiała z bibliotekarzami na temat wyszukiwania informacji w Internecie a wiarygodności otrzymywanych informacji zwrotnych. Mówiliśmy o tym jak dbać o swój wizerunek w Internecie, to jak postrzegani jesteśmy w Internecie może mieć wpływ na aspekty naszego życia. Anonimowość w sieci to kwestia bardzo względna - zidentyfikować można nas bowiem nie tylko po imieniu i nazwisku, ale także adresie poczty elektronicznej czy numerze IP. Internet to kluczowe medium dostarczające wiedzy na temat innych osób. Używamy go zarówno w zakresie edukacji, rozrywki, jak i poszukiwania informacji czy dokonywania transakcji zakupowych.

Czytaj więcej: Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu...