KLAUZULA INFORMACYJNA

 

CZYTELNICY BIBLIOTEKI

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7.
  Tel. 23 697 29 84.

 2. Inspektorem ochrony danych w w/w bibliotece jest Pani Angelika Katarzyna Kordalska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych biblioteki polegających na wspieraniu: procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, działalności szkół i placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych
  i naukowych innych doskonalących się osób.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań wynikających z zakresu działań Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby.

 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną.

 8. Danych osobowych nie udostępnia się podmiotom trzecim. Odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 11. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie od zapisania się do biblioteki do czasu złożenia pisemnej rezygnacji czytelnika z korzystania z biblioteki.