Zajęcia edukacyjne pt. "Polska i jej symbole narodowe"

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu odbyły się zajęcia edukacyjne pt. " Polska i jej symbole narodowe ". W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy II i III szkoły podstawowej. Celem zajęć było rozbudzenie szacunku do symboli narodowych oraz kształtowanie postawy patriotyzmu.