W dniu 14 czerwca na szkoleniu w ODN Działdowo prezentowaliśmy literaturę dotyczącą Autyzmu - metody wczesnej diagnozy i terapii u dzieci.