Rola książki w życiu człowieka

W dniu 12 marca uczniowie kl. IV I i C z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie brali udział w spotkaniu, którego celem było propagowanie czytelnictwa podnoszenie kultury słowa, rozbudzanie zainteresowania różnymi rodzajami książek. Uczniowie tworzyli listę polecanych książek, próbowali dokonać podziału okresów życia czytelniczego człowieka. Omówili sytuacje w których książka jest niezbędna. Poza tym młodzież dyskutowała o świecie książek bez książek.

Za czynny udział młodzieży w zajęciach dziękujemy.