Robocze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego

W dniu 4 marca odbyło się pierwsze robocze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, podczas którego odbyło się szkolenie z darmowych narzędzi do tworzenia quizów i krótkich ankiet.

Uczestnicy szkolenia poznali przykłady zastosowań quizów, następnie mieli okazję poznać lepiej kahoota, quizziza i plickersów. Szkolenie zakończyło się stworzeniem własnych quizów. Dziękujemy Pani Małgorzacie Trąmpczyńskiej pracownikowi MPB w Działdowie za przeprowadzenie szkolenia a nauczycielom bibliotekarzom za udział w spotkaniu.