Jak się uczyć, aby się nauczyć?

W dniu 26 kwietnia kl. I technikum logistycznego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pt. Jak się uczyć? - wdrażanie do samokształcenia.

Celem zajęć było zapoznanie się z procesem uczenia się, przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się i poznanie technik uczenia się.

Podczas zajęć wspólnie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie czym jest uczenie się? Czy uczenie się to proces świadomy czy nie? Czy lubimy się uczyć? Czy motywacja wpływa na proces uczenia się?

Co jest potrzebne, aby proces uczenia był efektywny i co ma na to wpływ?. Na te pytania uczniowie chętnie odpowiadali.

Nastepnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną na temat - Jak się uczyć?

Na zakończenie uczniowie rozwiązali test – W jaki sposób najłatwiej się uczysz? i ćwiczyli swoją pamięć w różnego rodzaju ćwiczeniach.

 

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska.