Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 16 stycznia młodzież gimnazjalna kl. III d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Od smykałki do profesji”.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki. Jak można mądrze zaplanować swoją przyszłość młodzież dowiedziała się oglądając przygotowaną przez nauczyciela bibliotekarza prezentację multimedialną.
Ponadto młodzież poznała swoje umiejętności, cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe rozwiązując na zakończenie test predyspozycji zawodowych „Typy osobowości zawodowych według Hollanda”.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.