Polska i symbole narodowe

   15 stycznia w naszej bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „ Jestem Polakiem i szanuję symbole narodowe” dla klasy III d gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działdowie. Celem zajęć było przypomnienie i poszerzenie wiadomości nt. symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.
Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki - Z kim i z czym kojarzy się Polska? Kto to jest Polak? Co to jest symbol? Jakie mamy symbole narodowe i jak powstały?
Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. polskich symboli narodowych.
Na zakończenie odbył się quiz o Polsce i symbolach narodowach.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.