Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 w Działdowie

Tego samego dnia uczniowie kl. II a uczestniczyli  w zajęciach edukacyjnych pt. „Wilk i siedem koźlątek” czyli nie otwieraj drzwi obcym z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku obrazkowego Kamishibai. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały bajki i patrzyły na towarzyszące opowiadaniu ilustracje. Po wysłuchaniu bajki dzieci odpowiadały na pytania nauczyciela.

Zwrócono uwagę również na bezpieczeństwo dzieci podczas gdy zostają same w domu – Jak mają się zachowywać? Jak reagować? Co robić w takiej sytuacji?

Podsumowaniem zajęć był wesoły quiz z zagadkami-wierszykami ZGADUJ-ZGADULA!!!