Konkurs wiedzy o regionie

Dnia 28 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie odbyły się konkursy wiedzy o regionie pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę”, które były podsumowaniem projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę – wykorzystanie książek o regionie” (Projekt współorganizowała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna z Zespołem Szkół Zawodowych w Działdowie). Konkurs odbył się na dwóch poziomach dla szkoły zawodowej i technikum.

14 grudnia 2017 r. odbyło się zakończenie projektu, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.