Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania

W dniu 14 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie z kl. I TL z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na zasady dobrego wychowania.

Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki nt. Co to jest savoir-vivre?, Czym jest dobre wychowanie?, W jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania?, Czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad?, Jak są oceniani i  postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci co nie respektują tych zasad?

Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną nt. savoir-vivru.

Po tym wspólnie stworzyliśmy drzewo kulturalnego ucznia. Młodzież wskazała - Jakich zwrotów używa kulturalny uczeń? Jak zachowuje się kulturalny uczeń?, Jak uczeń kulturalny  dba o siebie i swoje otoczenie? Każdy z nich odczytał swoją napisaną cechę kulturalnego ucznia.

Podsumowaniem zajęć był quiz ze znajomości zasad dobrego wychowania.