Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Zakrzewską

Dnia 13 listopada uczniowie Kl. 3 c z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wzięli udział w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą Zakrzewską, które zostało zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”. Celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy nt. mojej Małej Ojczyzny; zapoznanie z literaturą, kulturą i elementami historii naszej rodzinnej miejscowości.

Pani Elżbieta jest działdowianką z urodzenia dlatego też przybliżyła młodzieży swoje rodzinne miasto z lat dzieciństwa i młodości. Jak sama mówi : „pasjonuje się swoim rodzinnym miastem i nie wyobraża sobie życia w innym mieście”. Pani Elżbieta zaprezentowała swój dorobek literacki a następnie skupiła się na omówieniu swojej ostatniej książki „Obrazki działdowskie”.

W formie prezentacji  przedstawiła obraz miasta w latach 20-tych i 30-tych XX wieku, ludzi żyjących w tamtych czasach. Opowiedziała o swoich wspomnieniach i wydarzeniach, które miały wtedy miejsce.

Na co dzień Pani Elżbieta Zakrzewska jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej

nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Za udane spotkanie dziękujemy.