Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu działdowskiego 2017

 


26 października 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu działdowskiego. W spotkaniu uczestniczy­ło 9 nau­czycieli bibliotekarzy pra­cujących w placówkach oświatowych powiatu działdowskiego. Na spotkaniu przypomniano ogólne założenia pracy sieci, warunki funkcjonowania i cele sieci jako elementu systemu doskonalenia nauczycieli. Następnie dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników. Uczestnicy wspólnie ustalili temat pracy sieci „Popularyzacja czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy” oraz  harmonogram spotkań i tematykę szkoleń.

W drugiej części spotkania koordynator sieci Magdalena Bartołd zaprosiła bibliotekarzy do współpracy – zaprezentowała ofertę Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie (przedstawiła propozycję zajęć edukacyjnych przygotowanych na rok szkolny 2017/2018) oraz  dokonano przeglądu nowości książek zakupionych przez bibliotekę. Pracownicy biblioteki zaprezentowali uczestnikom sieci teatrzyk kamishibai nazywany „teatrem obrazkowym” lub „teatrem ilustracji”.Kartonowe plansze umieszczone w drewnianej skrzynce opowiadają kolejny fragment historii, tył karty zawiera tekst czytany przez opowiadającego. Teatrzyk może stanowić ciekawą formę wspomagania czytelnictwa dzieci i młodzieży. Na zajęciach w bibliotece z  powodzeniem możemy wykorzystać umiejętności i wiedzę starszych uczniów do tworzenia ilustracji do tekstu.Kamishibai jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania, najmłodszym może pomóc w nauce alfabetu czy składania sylab w wyrazy. Gotowe plansze ze specjalnie przygotowanymi bajkami i ilustracjami można dobierać w zależności od wieku grupy dla której wystawiane jest przedstawienie.

Podczas spotkania był również czas na wymianę doświadczeń i informacji o bieżącej pracy w poszczególnych bibliotekach. Dziękujemy uczestnikom sieci za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.