Warsztat informacyjny Biblioteki

Biblioteka i jej warsztat informacyjny to temat lekcji bibliotecznej, która odbyła się w dniu 27 września. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Młodzież poznała specyfikę biblioteki i rodzaje gromadzonych zbiorów.
Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe informacje o katalogach i karcie katalogowej. Poznali również proces zapisu czytelnika do biblioteki i ogólne zasady wypożyczania zbiorów. Ponadto uczniom została zaprezentowana strona internetowa biblioteki oraz sposoby przeszukiwania zbiorów w katalogach bibliotecznych. Zwrócono również uwagę na korzyści, jakie daje czytelnikowi udostępnienie on-line katalogów biblioteki oraz dostęp do konta czytelnika poprzez Internet. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.


Za udział w zajęciach dziekujemy!