Działdowo - Moja Mała Ojczyzna

W dniach 25 września i 2 października odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Historia mojej Małej Ojczyzny” dla klas III b i III a z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie w ramach projektu edukacyjnego „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”.
Na początku zajęć młodzież obejrzała prezentację multimedialną nt. „Działdowo – moja Mała Ojczyzna”. Uczniowie poznali historię Działdowa, położenie geograficzne Działdowa, herb i najważniejsze zabytki znajdujące się na terenie Działdowa. Ponadto została zaprezentowana literatura znajdująca się w bibliotece pedagogicznej na ten temat.
Na koniec wspólnie obejrzeliśmy stare fotografie Działdowa. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel
bibliotekarz.

Za udział w zajęciach dziekujemy!