Moja Mała Ojczyzna

W dniu 19 września odbyły się zajęcia edukacyjne z p. Marianem Odachowskim – prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej dla klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie. Spotkanie dotyczyło historii mojej „Małej Ojczyzny” - Działdowa w ramach projektu edukacyjnego „Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?”.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy o Działdowie i poznanie najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie Działdowa.

Za spotkanie dziękujemy !