Czwarte spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego

W dniu 6 czerwca w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie odbyło się czwarte spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego. Podczas spotkania odbyło się szkolenie pt. "Zaczaruj swoją prezentację. Czyli o Prezi.", szkolenie poprowadziła pani Małgorzata Trąmpczyńska pracownik MBP w Działdowie.  Za udział w szkoleniu dziękujemy.