Promocja czytelnictwa

Promocja czytelnictwa

 

 

W dniu 11 maja Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy III Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze. Młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych promujących czytelnictwo pt. „Kto czyta, nie błądzi - czyli o tym dlaczego warto czytać książki”.

Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do czytania i do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania. Spotkanie rozpoczęła pogadanka na temat czytania i ulubionych książek czytanych przez młodzież. Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną poświęconą czytaniu. Na pytanie dlaczego warto czytać uczniowie odpowiedzieli: czytanie rozwija wyobraźnię, uczy logicznego myślenia, kształtuje charakter, uczy zasad pisowni, wzbogaca zasób słownictwa, odpręża i zabija nudę.

 

Podsumowaniem zajęć było wspólne rozwiązanie krzyżówki tematycznie związanej z czytaniem.

 


Zajęcia poprowadziła Pani Anna Ustaszewska nauczyciel bibliotekarz. Za udział w zajęciach dziękujemy.