Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie w dniu 2 marca odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu działdowskiego.
Sieć współpracy bibliotekarzy daje możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, wzbogacania warsztatu pracy, zdobywania nowych doświadczeń oraz wspólnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Działania sieci koordynuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie.


Celem głównym spotkania bibliotekarzy było przeprowadzenie szkolenia na temat; „Wykorzystanie internetowego narzędzia qmam do tworzenia gazetek szkolnych”. Zajęcia, na których zastosowano metodę warsztatową z wykorzystaniem multimediów, prowadziła Elżbieta Zakrzewska, nauczyciel bibliotekarz z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić bibliotekę, zapoznać się z jej działaniami oraz ofertą dla szkół. Na pewno zaprocentuje to obopólną współpracą.
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania nowej książki Elżbiety Zakrzewskiej „Obrazki działdowskie”, której tematem jest Działdowo w latach międzywojennych.
Był także czas na wymianę doświadczeń i informacji o bieżącej pracy w poszczególnych bibliotekach.

Spotkanie było bardzo wartościową formą współpracy bibliotekarzy. Jego wartość dodaną stanowi nowa wiedza i umiejętności, jakie zdobyli w zakresie tworzenia gazetek szkolnych, co pozwoli im rozwijać zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. Ponadto bibliotekarze wykorzystali okazję, aby podzielić się doświadczeniami z ich bieżącej pracy. W spotkaniu uczestniczyło aż 19 osób, liczba ta świadczy o potrzebie organizowania podobnych spotkań i kontynuowaniu wzajemnej współpracy.