Warsztaty komputerowe „ Korzystanie z katalogów on-line wybranych bibliotek”

 

8 grudnia 2016 roku grupa uczniów z klasy I b LO  z Zespołu Szkół Nr 2 w Działdowie wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziła Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Działdowie.  Młodzież uczestniczyła w warsztatach komputerowych  „ Korzystanie z katalogów on-line wybranych bibliotek”, została zapoznana z ogólnymi zasadami korzystania z biblioteki pedagogicznej oraz  katalogami on-line. Uczniowie poznali zasady korzystania z katalogu OPAC www naszej biblioteki oraz z katalogami on-line Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteli Pedagogicznej w Olsztynie oraz z katalogiem KARO (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich). Podczas zajęć zwrócono uwagę na korzyści, jakie daje czytelnikowi korzystanie z katalogów bibliotecznych on-line wybranych bibliotek. Licealiści mieli również możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce wyszukując pozycje książkowe zgodnie z poleceniami bibliotekarza.  Warsztaty poprowadziła Pani Anna Ustaszewska nauczyciel bibliotekarz. Za udział w zajęciach dziękujemy.