Zapraszamy po nowości zakupione w ramach programu

Zapraszamy po nowości zakupione w ramach programu. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ”.