Pierwsze spotkanie sieć bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017

Dnia 24.11.2016 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego. Tematem spotkania było „Jak zachęcić uczniów do czytania – na przykładzie dobrych praktyk, oraz wycieczka bibliotekarzy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. W pierwszej części spotkania nauczyciele obejrzeli prezentację multimedialną pokazującą różnego rodzaju formy promocji czytelnictwa. Uczestnicy chętnie dzielili się swoja wiedzą i pomysłami na temat różnorodnych form promocji czytelnictwa, które wykorzystują na co dzień w swoich szkołach. Mieli również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W drugiej części spotkania udaliśmy się od MBP w Działdowie, gdzie przywitała nas Pani dyrektor Justyna Lytvyn, która oprowadziła nas po bibliotece i opowiedziała o pracy biblioteki publicznej. Na koniec obejrzeliśmy prezentacje o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i zostaliśmy zaproszeni do współpracy. Dziękujemy za miłe spotkanie i wysoką frekfencję nauczycielom bibliotekarzom.