CZYTANIE – MOJA PASJA

 

Dnia 20 października w Bibliotece Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas czwartych pt. „Czytanie – moja pasja”. Celem zajęć było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także rozwijanie twórczego myślenia. Spotkanie rozpoczęła pogadanka na temat czytania i ulubionych książkach czytanych przez dzieci oraz zapoznanie z serią książek dla dzieci wspierającą naukę czytania „Czytam sobie”. Następnie dzieci wysłuchały fragmentu książki z tej serii – Ewy Nowak „Pułapka na ktosia”. Po wysłuchaniu książki dzieci mogły wykazać się twórczą wyobraźnią opisując tytułowego bohatera książki. Dzieci próbowały rozwiąząć zagadkę „ktosia”. Na podstawie wysłuchanego tekstu i własnej wyobraźni dzieci w domu miały stworzyć własny wizerunek tajemniczego „ktosia”.

 Prace wykonane przez dzieci zostały zaprezentowane w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.