PROMOCJA CZYTELNICTWA

W miesiącu październiku w  naszej bibliotece dla uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, odbył się cykl zajęć edukacyjnych promujących czytelnictwo pt. „Kto czyta, nie błądzi - czyli o tym dlaczego warto czytać książki”. Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do czytania i do korzystania ze zbiorów bibliotek : szkolnej, miejskiej i pedagogicznej oraz uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania. Spotkanie rozpoczęła pogadanka na temat czytania i ulubionych książek czytanych przez młodzież. Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną poświęconą czytaniu. Na pytanie dlaczego warto czytać uczniowie odpowiedzieli: bo czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię,zainteresowania, dzięki czytaniu mamy lepsze oceny, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, czytanie uczy, bawi i wychowuje, czytanie to dobry sposób na nudę, czytając utrwalamy zasady pisowni. Podsumowaniem zajęć było wspólne rozwiązanie krzyżówki tematycznie związnej z czytaniem.

 

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz.