Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 28.04.2016 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie inaugurujące prace sieci współpracy i samokształcenia. Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół.

Udział w sieci umożliwiająca wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk oraz wypracowywanie nowych rozwiązań. Na spotkanie przybył 11 nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu działdowskiego. Uczestnicy spotkania mieli okazję do poznania siebie nawzajem, jak i zapoznania się ideą sieciowania. Wspólnie uzgodniono tematykę spotkań nad którą będą pracowali uczestnicy sieci – będzie to „Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.