Zajęcia promujące czytelnictwo

W miesiącu kwietniu odbyły się dla czterech klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie zajęcia promujące czytelnictwo pt. Dlaczego warto czytać ? Celem zajęć było zachęcenie dzieci do czytania książek i uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania książek.

Zajęcia rozpoczęła pogadanka na temat czytania i ulubionych książek uczniów. Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną dot. czytania. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat : dlaczego warto czytać i zapisywali swoje wnioski na karteczkach. Zdaniem uczniów czytanie warunkuje wiele istotnych spraw np. poprawne ortograficzne pisanie, wzrost wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój, lepsze oceny w szkole, kształtuje wyobraźnię, podnosi inteligencję, poszerza krąg przyjaciół oraz wiedzę o sobie i świecie. Kolejnym etapem zajęć było wspólne rozwiązanie krzyżówki z hasłem „Czytanie – moja pasja”.

Dzieci miały także okazję poznać pomieszczenia biblioteczne, które na co dzień są niedostępne dla czytelników. Dzięki spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, że biblioteka to nie tylko miejsce w którym wypożycza się książki, ale też miejsce spotkań edukacyjnych.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.