Kto czyta, nie błądzi – czyli o tym dlaczego warto czytać książki

Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka. Dlatego zamiłowanie do czytania książek powinniśmy rozbudzać jak najwcześniej. W dniach 3 i 4 listopada 2015 r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 uczestniczyli w zajęciach na temat „Kto czyta, nie błądzi – czyli o tym dlaczego warto czytać książki”.

Młodzież obejrzała prezentację multimedialną na temat dlaczego warto czytać książki. Poznała korzyści płynące z czytania książek. Następnie odbyła się pogadanka dot. czytania. Po tym uczniowie samodzielnie wypisywali na planszy zalety i wady czytania książek, rozwiązywali krzyżówkę.

Na zakończenie młodzież przeczytała i przeanalizowała cytaty znanych ludzi o książkach.

Zajęcia przygotowała i poprowadziła Anna Ustaszewska – nauczyciel bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.