Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:

  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  5. zarządzania szkołą i placówką.

Wymagania wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania.

Zapisane w rozporządzeniu wymagania i ich charakterystyki stanowią kontynuację funkcjonujących obecnie – na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – rozwiązań w tym zakresie.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.

Załącznik do rozporządzenia
Data: 2015-08-07 11:06:24 Rozmiar: 76 kB
Uzasadnienie projektu
Data: 2015-08-07 11:06:25 Rozmiar: 40 kB

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej