Symboliczne otwarcie naszej Biblioteki już za nami.

Za nami uroczystość otwarcia biblioteki w nowej siedzibie, która odbyła się 24 października 2023 r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna znajduje się teraz przy ul. Wolności 64 na pierwszym piętrze Miejskiego Domu Kultury w Działdowie. W uroczystości otwarcia biblioteki wzięli udział m in. Starostwa Powiatu Działdowskiego Paweł Cieśliński, Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński, Wicestarosta Krzysztaf Aurast, członkowie zarządu powiatu, Elżbieta Węglewska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przedstawiciele starostwa powiatowego, organizacji i stowarzyszeń działdowskich, dyrektorzy szkół, zaproszeni bibliotekarze. Gości powitała i przedstawiła krótki rys historyczny biblioteki p.o dyrektora Magdalena Bartołd. Podczas uroczystości głos zabrali Starosta Paweł Cieśliński, Burmistrz Grzegorz Mrowiński oraz dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Elżbieta Mieczkowska. Wystąpienia gości nawiązywały do znaczącej roli Biblioteki w środowisku lokalnym. Uroczystość uświetnił występ Julii Bartołd, która zagrała na skrzypcach i zaśpiewała. Po przemówieniach symbolicznego przecięcie wstęgi dokonali Starosta Paweł Cieśliński, Burmistrz Grzegorz Mrowiński oraz p.o dyrektora Magdalena Bartołd.

Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania wnętrz biblioteki. Podczas zwiedzania można było również obejrzeć wystawę obrazów wykonanych haftem krzyżykowym autorstwa Pani Judyty Brzozowskiej mieszkanki powiatu działdowskiego.

Dyrekcja i pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie składają serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na uroczystość zaproszonym gościom, dziękujemy że byliście z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu, dziękujemy za wszelkie życzenia, życzliwe słowa i upominki. Otwarcie biblioteki było dla nas pięknym wydarzeniem, które na pewno zostanie długo w naszej pamięci🥰

Fot: Karol Wrombel

Możesz również polubić…