CZYTAMY Z SERCEM

Radosnym happeningiem ulicami naszego miasta zakończyliśmy współpracę w zakresie realizacji projektu „CZYTAMY Z SERCEM”. 🚶‍♂️ 🚶‍♀️ ❤️ Aktywny „Spacer serc” okazał się doskonałą formą promocji czytelnictwa oraz zdrowego stylu życia. W wesołych nastrojach, z przygotowanymi plakatami i balonami, z muzyką i okrzykami, popularyzowaliśmy czytanie jako jeden z terapeutycznych sposobów dbania o nasze serca.👍 ❤️ Zorganizowane wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców naszego miasta, którzy chętnie przystawali z zainteresowaniem przyglądając się i przysłuchując prezentowanym przez nas treściom. Uczniowie rozdawali przechodniom ulotki przygotowane w ramach akcji przez Fundację Serce Dziecka oraz prowadzili z nimi krótkie rozmowy dotyczące celów naszego przedsięwzięcia.

W organizację i prowadzenie happeningu włączyła się klasa 5 a, dla której był on również doskonałą okazją do zabawy i integracji. 🤩 😍 Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Joanny Dębskiej oraz Pana Kamila Chrzanowskiego, którzy wraz z bibliotekarzem szkolnym koordynowali pracę uczniów.

Wspólna realizacja Ogólnopolskiej Akcji „CZYTAMY Z SERCEM” była dla nas bardzo cennym i wartościowym doświadczeniem.👍 💕 📚 🥰

Możesz również polubić…